40χρονος έφυγε από το νοσοκομείο στο Αγρίνιο και μόλις πήγε στο σπίτι πέθανε