2εκ. ευρώ για τόν εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου Ξάνθης

Ετικέτες: