28 χρόνια από τη δημιουργία της "Ορχήστρας των χρωμάτων"

Ετικέτες: 

Προέλευση