2,8 εκ. € από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση της Λαγκάδας

Ετικέτες: 

Προέλευση