2.552 θέσεις εργασίας σε φορείς και εταιρείες του Δημοσίου