17.000 νοικοκυριά είναι Fiber Ready με το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι της Vodafone στον Βύρωνα

Προέλευση