160.000 ευρώ για την κατασκευή του γηπέδου των Ροζενών