150.000.000 ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ