14 Ιουνίου 1987 όταν άλλαξε η μοίρα του ελληνικού μπάσκετ: