11.880 € διαθέτει ο Δήμος Ξηρομέρου για καθαρισμό περιαστικών δασών και αλσυλλίων, παρόδιας βλάστησης και οικοπεδικών χώρων.