1 από 200 ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι 8.166 θέσεις μονίμων στους δήμους (προκήρυξη)